ES projektai

UAB „IRTO“ gaminanti lauko žvakes nuo 2018m. gegužės mėnesio įgyvendina projektą, kurio metu planuojama įsigyti įrangą pagrįstą naujausiais technologiniais sprendimais ir itin pažangiomis įrengimų charakteristikomis: automatizuotas kompiuterinis valdymas, įdiegta automatinė kokybės valdymo sistema, uždaras technologinis procesas. Naujų įrengimų visuma sudarys vientisą technologinį procesą, kuris užtikrins optimaliausią žaliavų ir gamtos išteklių panaudojimą. Projekto rezultate įdiegtos technologinės ekoinovacijos bei įsigyti įrengimai sąlygos gamybos sąnaudų ekonomiškumą, procesų ir produktų ekologiškumą, atliekų mažinimą, gamtinių išteklių ir žaliavų tausojimą.
UAB „IRTO“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Neigiamo UAB „IRTO“ ūkinės veiklos poveikio aplinkai mažinimas įdiegiant technologines ekoinovacijas“
Projekto vykdytojas UAB „IRTO“

Bendra projekto vertė – 120 657 eur.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo įgyvendinimui skiriama iki – 53692 eur.

Projekto vykdymo pradžia 2018 gegužės mėn.
Projekto vykdymo pabaiga 2019 rugpjūčio mėn.